Prateći program

„UMETNIČKI DETEKTIVI“, CIKLUS „U POTRAZI ZA SAVOM“


17 - 21. septembar u 9.00 časova Moderna galerija

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN

“OD ŠIDA DO PARIZA” - KREATIVNE RADIONICE DUŠANA RAJŠIĆA


7. septembar od 9.00 do 13.00 časova Moderna galerija

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN

ARHEOLOŠKA DEČJA RADIONICA "MALI ISTRAŽIVAČI"


Petak, 6. oktobar u 9.00 časova Moderna galerija

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN