CZK

O nama

Centar za kulturu Lazarevac je ustanova kulture od značaja za GO Lazarevac. Sa radom je otpočeo 1977. godine. Centar raspolaže objektom koji se nalazi u Lazarevcu u ul. Hilandarska br. 2, površine 2.745 m 2 . Poseduje univerzalnu dvoranu sa 543 sedišta, savremenu glumačku garderobu, izložbeni prostor( galerije "Simonida" i " Savremenici"),baletsku salu, kao i ostale prateće prostorije. U sklopu Centra nalazi se Moderna galerija površine oko 900 m² koja je fizički odvojena od Centra za kulturu. Smeštena je na spratu tržno-informativnog centra u pešackoj zoni grada, ul. Karađorđeva 29. U galeriji se nalazi stalna postavka (Legat Leposave Lepe Perović i Kolekcija "Savremenici"), kao i izložbeni prostor za tekuće programe.

PROGRAM CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ODVIJA SE KROZ PROGRAMSKE CELINE

  • Filmski program
  • Pozorišni program
  • Muzički program
  • Likovni program
  • Tribinski program
  • Edukativni programi (projekti i radionice)
  • Redovne godišnje manifestacije

RENOVIRANA SALA CENTRA ZA KULTURU