Prateći program

KREATIVNE RADIONICE "ARTIĆ KVARTIĆ", ZA PREDŠKOLCE PU "RAKILA KOTAROV VUKA"


4-7. april od 9.00 časova Moderna galerija Centra za kulturu

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN