Moderna galerija

Prva likovna galerija "Savremenici" u Lazarevcu je otvorena, sad već davne, 1970. godine, posle sklapanja ugovora izmedju grada Lazarevca i kolekcionarke, gospodje Leposave Lepe Perović, koja je gradu poklonila deo svoje kolekcije od šezdeset umetničkih dela, uglavnom jugoslovenskih umetnika XX veka. Medjutim, zbog neadekvatnih uslova galerija je nakon nekoliko godina zatvorena, a cela kolekcija prebačena je u depo Centra za kulturu Lazarevac.
28. juna 2002. godine, na inicijativu i ličnim zalaganjem dr Milije Belića, slikara i teoretičara umetnosti, tadašnjeg predsednika Komisije za kulturu opštine Lazarevac, u adaptiranom prostoru nekadašnje robne kuće "Kolubara", na prvom spratu, otvorena je Moderna galerija. Osnovni zadatak galerije je čuvanje,zaštita i izlaganje dela iz Legata Lepe Perovic, ali i sistematsko sakupljanje, čuvanje i izlaganje dela moderne i savremene srpske umetnosti.

Galerija funkcioniše kao izdvojena, radna jedinica Centra za kulturu, nalazi se na površini od 900m2. Fizički odvojena od Centra, galerija je smeštena na spratu tržno-informativnog centra u pešačkoj zoni grada. Podeljena je na tri izlagačke celine. U prvoj se nalazi stalna postavka galerije, u kojoj su izložena dela iz Legata Lepe Perović i Kolekcije "Savremenici". U drugom delu izložena je kolekcija umetnosti naive, dok je treći namenjen za žirirane izložbe akademskih umetnika na osnovu odluke Saveta galerije.

Osnovna ideja izlagačkog koncepta Moderne galerije jeste da na adekvatan i profesionalan način odgovori na zahteve savremenog trenutka. Postavljeni standardi u radu Galerije tiču se umetničkog kvaliteta izložbi, ali podjednako i kvalitetne produkcije izložbi. Program Moderne galerije otvoren je za sve umetničke tehnike i discipline – slikarstvo, vajarstvo, video umetnost, instalacije, objekte, intervencije u prostoru i drugo, kao i za intermedijalne/ multimedijalne projekte. Uspostavljanje kriterijuma i principa rada neophodno je zbog osnovne strategije delovanja i odgovarajuće selekcije konkursnih prijava. U izlagačkom programu Moderne galerije prioritet imaju izložbe/ projekti: visokog umetničkog kvaliteta i profesionalnosti u realizaciji koji promovišu savremene umetničke forme i koji unapređuju razumevanje ideja i jezika savremene umetnosti izražene komunikativnosti sa publikom koji daju doprinos decentralizaciji kulture na nivou grada koji se na savremen način bave kulturnom baštinom, naročito Lazarevca, sa posebnim akcentom na kolekciju Moderne galerije.

Godišnji izlagački program sastavlja se najvećim delom na osnovu odabira izložbi/projekata pristiglih u formi propisane aplikacije (sadržaj i način apliciranja detaljno je definisan tekstom konkursa) na godišnji konkurs za izlaganje u galeriji. Takođe, jedan deo godišnjeg programa sastavljen je od izložbi/projekata na osnovu direktnog poziva umetničkog direktora galerije, odnosno saveta galerije.

Smatramo da je institucionalna podrška izlagačima galerije veoma značajna jer se umetnicima obezbeđuju profesionalni uslovi za realizaciju izložbi.

 

IZLAGAČKI USLOVI KOJI SE PRUŽAJU UMETNICIMA SU:

  • izrada kataloga
  • izrada plakata i pozivnica
  • tehnička i stručna pomoć prilikom postavke izložbe
  • obaveštavanje javnosti i medijska pokrivenost izložbe
  • koktel na otvaranju izložbe

GALERIJA NE OBEZBEĐUJE PREVOZ UMETNIČKIH DELA!

 

TLOCRT IZLOZBENOG PROSTORA

 

RADNO VREME GALERIJE:

ponedeljak-petak: 10-19 č.
subota: 10-15h č. nedeljom galerija ne radi, osim u slučaju unapred najavljene grupne posete

 

KONTAKT:

Dušan Rajšić, likovni umetnik, urednik likovnog programa
Darinka Stanojević,kustos-istoričar umetnosti, urednik likovnog programa
Moderna galerija Lazarevac
Karađorđeva 29, 11550

       +381 11 42 70 074

e-mail: galerija@czklazarevac.org
www.czklazarevac.rs

Gradska opština LAZAREVAC
Ogranak RB Kolubara